Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

oluha
7413 a269
oluha
7310 0921 500
"Jeśli miłość jest człowiekiem chodzi mi o Ciebie"
Sponsored post
feedback2020-admin
oluha

"jestem sumą kilku przeżyć i rozkmin a

wszystko co mam to tylko zbieg okoliczności"

— Quebo
oluha
6634 19b9
Reposted byDeijibemybeemrswrongpomaranczowyzeszyt
oluha
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. 
— Veriolla, Moblo
oluha
I can make you tea
oluha
2335 5ff0
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viaSayid Sayid
9528 ed31
Reposted fromamatore amatore viatarczyn tarczyn
oluha
5368 504f
Reposted frompiox piox viatarczyn tarczyn
oluha
4948 c1cf
Reposted fromcaraseen caraseen viatarczyn tarczyn

August 26 2014

oluha
6703 de66
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaSayid Sayid

August 22 2014

0987 88cf
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viaSayid Sayid
oluha
6188 251a
Reposted fromzatora zatora viaSayid Sayid

August 21 2014

oluha
Reposted byshameonyoubitch shameonyoubitch
oluha
7013 d4c0 500
Reposted bywowwowlolufozulikarolinnaapraesensgosieniaHeartOrHeadsoulwaxnazwazdupychlebowaletmegochoreramarkssimarafullmoonaura-lunarisLisikontcatherineetsavie

August 04 2014

oluha
4806 11a3 500
Reposted fromcasanovared casanovared viakarr4mba karr4mba
oluha
6977 2afa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba

July 03 2014

oluha
4691 7374
Reposted byMalinaMalinowakulciapurplecornflowersmirroredstatue
9543 03a9 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaczarnemajtki czarnemajtki
oluha
Reposted bySweetCorn SweetCorn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...